CFMOTO CFORCE 1000 V2 XL LOF | 4×4 | SERVO | LAGERND!